Jak učíme

Podstatou naší vyučovací metody je spojení teorie a praxe. 

Uvedenému zaměření a důrazu na praktické využití získaných znalostí a dovedností odpovídá i výběr lektorů kurzů, jimiž jsou absolventi právnických fakult, kteří mají zkušenosti s praktickým využitím práva ze své pracovní praxe (Kurz základů práva a specializované kurzy) a vysokoškolští pedagogové, mající zkušenosti jak s přípravou uchazečů na konkrétní testované okruhy tak i s přípravou samotných testů na přijímací řízení (Kurz přípravy na přijímací řízení)....................................................................................................................