Nabídka kurzů

Kurz základů práva a právní sebeobrany

Celkový počet lekcí: 10 (1 lekce = cca 90 minut)

Počet žáků ve skupině: 4 - 7

Osnova: 1 - 2 lekce - teorie práva - systém práva
                                                   - prameny práva
                                                   - interpretace práva


         3 - 10 lekce - právo v praxi - občanské právo
                                                  - občanské právo procesní
                                                  - správní právo
                                                  - správní právo procesní    
                                                  
.........................................................................
                                                               
Kurz základů práva pro gymnázia

Celkový počet lekcí: 15 ( 1 lekce = cca 90 minut)

Počet žáků ve skupině: 5 - 12

Osnova: 1 - 5 lekce - teorie práva - pojem práva
                                                  - právní normy
                                                  - systém práva
                                                  - prameny práva
                                                  - interpretace práva


         6 - 15 lekce - právo v praxi - ústavní právo
                                                  - občanské právo
                                                  - obchodní právo
                                                  - správní právo
                                                  - trestní právo
.........................................................................

Kurz přípravy na přijímací řízení na právnické fakulty

Celkový počet lekcí: 4 ( 1 lekce = cca 90 minut)

Počet žáků ve skupině: 8 -20

Osnova: 1. úvod do logiky se zaměřením na testy OSP
            2 - 3. strategie řešení testů a získání dovedností k řešení typově shodných úloh
            4. cvičné testování a rozbor výsledků 


Vše zaměřeno přímo na přijímací řízení na právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze.
..........................................................................

Specializované kurzy

Celkový počet lekcí: 3 (1 lekce = cca 90 minut)

Počet žáků ve skupině: 4 - 7

Témata:

Pracovní právo - práva z pracovní smlouvy a zákoník práce
                          - práva z dohod konaných mimo pracovní poměr

Živnostenské právo a základy obchodního práva - založení a provoz živnosti a s.r.o.
                                                                                 - práva a povinnosti podnikatele

Spotřebitelské právo - práva spotřebitele
                                    - reklamační řízení   

Rodinné právo včetně rozvodů - práva a povinnosti manželů
                                                   - rozvod 
                                                    
Exekuční řízení - práva a povinnosti povinného a oprávněného

Insolvenční řízení - zahájení, průběh a možnosti insolvenčního řízení fyzických osob


.....................................................................................................................